Съдържание

Посетители

В момента има 45  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №108/2018

Изх. №457(1)/19.02.2018 г.

„Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на улична канализация от УПИ І-21, местност Конешница, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград до заустване в съществуваща РШ от вътрешната канализационна мрежа на с. Баня“

Възложител: „НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РУСБАЛ“ ООД ЕИК 203167921

Прочети още...

Съобщение №107/2018

Изх. №454(1)/19.02.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на спортни и детски площадки, зелени площи и елементи на парковата инфраструктура в имот с номер 094093, в местността Вангелов андък, землище на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №106/2018

Изх. №445(1)/19.02.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на нова производствена сграда в поземлени имоти с идентификатори 56126.600.7428 и 56126.600.9694 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ЕКИТА“ ООД ЕИК 200008563

Прочети още...

Съобщение №105/2018

Изх. №442(1)/19.02.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане шивашки цех, склад, магазин и офисна сграда в УПИ І-721 в квартал 72 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „АЙ ПИ ТИ МОТОРС“ ЕООД ЕИК 203957933

Прочети още...

Съобщение №104/2018

Изх. №440(1)/19.02.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на подлез за кв. „Грамада“ в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград “

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №103/2018

Изх. №434(1)/19.02.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на семеен хотел (къща за гости) и механа в УПИ ІV-203, кв. 4 по плана на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: ИВАЙЛО ПОПОВ

Прочети още...

Съобщение №102/2018

Изх. №428(1)/19.02.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда и стопанска постройка в поземлен имот с идентификатор 04279.23.27 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: ЛИЛИ КОВАЧЕВА

Прочети още...