Съдържание

Посетители

В момента има 48  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: Георги Радински

Инвестиционно предложение: “Изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци, производство на сладко и добив на подземни води в поземлен имот с идентификатор 78625.501.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Цървище, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение №28/2018 г.

Възложител БОРИСЛАВ ПЪХЛЕВ

Инвестиционно предложение:“Изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 65334.123.12, местност „Топорков орман“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №27/2018 г.

Възложител „ТРЕСОР“ ООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на търговски комплекс, мотел, сервиз за смяна на автомобилни гуми и технически прегледи на МПС в имоти № 024043 и № 024047, местност „Дългата лака“, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №26/2018 г.

Възложител МИЛЕНА ДОНЕВА

Инвестиционно предложение:“Изграждане на шест броя жилищни сгради и път за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.54.46 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №25/2018 г.

Възложител „ВИЛА СИНТИКА“ ЕАД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на открит плувен басейн, открита тераса, детска и спортна площадка в поземлен имот с идентификатор 65334.206.750 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: Мурад Юсеин

Инвестиционно предложение: “Изграждане на паркинг в поземлен имот №072016 в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение №24/2018 г.

Възложител„ДАХАМ ЕКЗЕКЮТИВ КОНСУЛТИНГ“ ООД

Инвестиционно предложение:„Спорт и атракции – изграждане на сграда за отглеждане на коне, сграда за административно-образователна дейност и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.118.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“