Съдържание

Посетители

В момента има 293  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №12/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на 53.554 дка насаждения от ягоди, малини и боровинки в поземлени имоти с №№014012, 014011, 014019, 014017, 013035, 014015 и 014009 в землището на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград, ограждане на насажденията и закупуване на земеделска техника“

Възложител: С. Г.

Съобщение №11/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на кабелна линия НН, изпълнена с ВЛУП за електрозахранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 04279.118.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Съобщение №10/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане селскостопанска сграда за отглеждане на животни в имот №020003 в землището на с. Ладарево, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: А. К. К.

Съобщение №9/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Поставяне на оранжерии тунелен тип – 8 бр. в поземлен имот №001002 в землището на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ДИС ФЕРМЕР“ ЕООД

Съобщение №8/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на овощни градини от черешови насаждения в имоти с № 012001 и №014009 в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич и от бадемови насаждения в имоти с №№ 047018, 047019, 047020, 047021 в землището на с. Левуново, община Сандански и изграждане селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот №097001 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ВИА ВЕРДЕ“ ЕООД

Съобщение №7/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на мини мандра за производство на млечни продукти в поземлен имот с идентификатор 61813.513.38 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: А. П. и други

Съобщение №6/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на овцеферма за 250 бр. овце майки и поголовието в имот № 057010, местност „Долна махала“, землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Х. М.