Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №121/2021

Изх. №349(1)/12.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и пристрояване на цех за стерилизация на медицински изделия с етиленов оксид в поземлен имот с идентификатор 65334.170.151 в местността Соколовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЕС ТИ ЕС МЕДИКАЛ ГРУП“ АД

Прочети още...

Съобщение №120/2021

Изх. №384(1)/11.02.2021 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 27231.52.502, местност „Черквата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „вилно строителство“

възложител: С. М.

Прочети още...

Съобщение №119/2021

Изх. №374(1)/11.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 27293.1.123, местност „Делниците“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ИЛИОПОЛ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №118/2021

Изх. №382(1)/10.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на гараж в поземлен имот с идентификатор 04279.626.10 (петно № 82) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЛОТОС ЛАЙТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №117/2021

Изх. №381(1)/10.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на гараж в поземлен имот с идентификатор 04279.627.64 (петно № 51) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЛОТОС ЛАЙТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №116/2021

Изх. №380(1)/10.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на гараж в поземлен имот с идентификатор 04279.627.64 (петно № 51) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЛОТОС ЛАЙТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №115/2021

Изх. №379(1)/10.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на гараж в поземлен имот с идентификатор 04279.626.10 (петно № 83) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЛОТОС ЛАЙТ“ ЕООД

Прочети още...