Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №925/2019

Изх. №3754(1)/02.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 03294.101.523 в местността Поляните по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: С. С. М.

Прочети още...

Съобщение №924/2019

Изх. №3666(3)/02.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на пристройка към автосервиз в поземлен имот с идентификатор 04279.17.2 в местността „Чикуто - Ш.16“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: В. М. А.

Прочети още...

Съобщение №923/2019

Изх. №3751(1)/28.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 00014.99.86, местност Шатора по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: З. Д. К., Д. И. К.

Прочети още...

Съобщение №922/2019

Изх. №3741(1)/28.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-73, кв.8 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:К. Г. Т.

Прочети още...

Съобщение №921/2019

Изх. №3732(1)/28.11.2019 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2019 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Струмяни” – за отдели, подотдели 107 „ц“, 199 „б“, 219 „ж“, 228 „с“, 328 „д“, 270 „а“, 270 „б“, 211 „м“, 227 „а“, 327 „а“, 86 „б1“, 97 „в“, 305 „е“, 303 „ж“, 304 „г“, 230 „л“, 207 „щ“, 108 „л“, 306 „ж“, 233 „з“, 229 „л“, 64 „г“ и 64 „б“

Възложител:ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТРУМЯНИ“

Прочети още...

Съобщение №920/2019

Изх. №3721(1)/28.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.41.2, местност Ранковец по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: К. Д. К., Ю. Н. К.

Прочети още...

Съобщение №918/2019

Изх. №3703(2)/28.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХI „а“-196, кв.22 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: И. С. Ш., Х. И. М.

Прочети още...