Съдържание

Посетители

В момента има 171  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-45-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 45 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Добив на баластра до 10000 м3/годишно от воден обект р. Димовата”, местоположение землище на с. Лешко, Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 44 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “Ваканционно селище”, местоположение имот № 008058, местност „Леската”,землище на с. Огняново, Община Гърмен

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 43 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  “Ваканционно селище”, местоположение имоти № 017001 и № 001144, местност „Ръзманица”, землище на с. Горна Брезница, Община Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 42 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Реконструкция и модернизация на съществуваща линия за електрохимическо покритие на метални повърхности, както и на пречиствателна станция за отпадъчни води и въздух”, местоположение Съществуващ галваничен цех в Завод за телефона апаратура - АД – гр. Банско, Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 41 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Будишка” на р. Стара река”, местоположение землище на с. Падеж, Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 40 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  „Мотелски комплекс - мотел, казино, търговски обект”, местоположение имоти № 024033 и № 024034, местност “Янкулица”, землище на с. Чучулигово, Община Петрич 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 39 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на обединено детско заведение”, местоположение УПИ XIV, кв. 6 по плана на с. Ваклиново, Община Сатовча 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението