Съдържание

Посетители

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-59-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 59 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  за изграждане на МВЕЦ „Бяла река”, местоположение землище на с. Пирин, Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-58-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 58 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Хотел”, местоположение ПИ 001101 /УПИ І 12/, ПИ № 001100 /УПИ ІІ12 / и  ПИ № 011056 в местността „Грамадето”, землище на гр. Банско, Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-57-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 57 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Газоразпределителна мрежа (ГРМ) в  гр. Разлог и местностите „Беталовото”, „Кулиното”, „Тишето”, „Бойков рид” и „ Катарино”, местоположение в границите на регулацията на  територията на гр. Разлог и местностите „Беталовото”, „Кулиното”, „Тишето”, „Бойков рид” и „ Катарино”, землище на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-56-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 56 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)  за гр. Белица, с. Краище, с. Горно Краище и с. Дагоново и довеждащи канализационни колектори от месттата на заустване на съществуващите канализационни колектори на населените места до ПСОВ”, местоположение поземлен имот № 025208, местност „Валтата”, землище на с. Краище, Община Белица

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-55-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 55 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: “Изграждане на корекция на река Благоевградска Бистрица” , местоположение Община Благоевград, землище на с. Дъбрава

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-54-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 54 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Ракочевица 2” на р. Ракочевица”, местоположение землище на с. Долно Осеново, Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-53-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 53 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изземване на инертни материали до 30 000 м3/годишно от воден обект река Струма”, местоположение землище на с. Тополница и с. Чучулигово, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението