Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-24-РС/2018 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 1 459 549,79 лв. (един милион четиристотин петдесет и девет хиляди петстотин четиридесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4192/03.12.2018 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-23-РС/2018 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 90 828,14 лв. (деветдесет хиляди осемстотин двадесет и осем лева и четиринадесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4191/03.12.2018 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-22-РС/2018 г.: Предоставянето на сума в размер на 786 894,11 лв. (седемстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и четири лева и единадесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №3663/22.10.2018 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-21-РС/2018 г.: Предоставянето на сума в размер на 35 976,00 лв. (тридесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и шест лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2326(2)/29.08.2018 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-20-РС/2018 г.: Предоставянето на сума в размер на 65 940,00 лв. (шестдесет и пет хиляди деветстотин и четиридесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №3050/24.08.2018 г.

Прочети още...