Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-29-РС/2019 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 41280,00 лв. (четирдесет и една хиляди двеста и осемдесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №3244/04.10.2019 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-28-РС/2019 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 199914,00 лв. (сто деветдесет и девет хиляди деветстотин и четиринадесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №3245/04.10.2019 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-27-РС/2019 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 41 400,00 лв. (четиресет и една хиляди и четристотин лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №3005/16.09.2019 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-26-РС/2019 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 35 226,00 лв. (тридесет и пет хиляди двеста двадесет и шест лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Банско по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2098(2)/09.08.2019 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-25-РС/2019 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 166 139,68 лв. (сто шестедесет и шест хиляди сто тридесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1991/11.06.2019 г.

Прочети още...