Съдържание

Посетители

В момента има 30  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-20-РС/2018 г.: Предоставянето на сума в размер на 65 940,00 лв. (шестдесет и пет хиляди деветстотин и четиридесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №3050/24.08.2018 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-19-РС/2018 г.: Предоставянето на сума в размер на 676 080,00 лв. (шестстотин седемдесет и шест хиляди и осемдесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №№2649/17.07.2018 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-17-РС/2017 г.: Предоставянето на сума в размер на 27 411,60 лв. (двадесет и седем хиляди четиристотин и единадесет лева и шестдесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2819/31.08.2017 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-16-РС/2017 г.: Разрешавам Предоставянето на сума в размер на 269 520,00 лв. (двеста шестдесет и девет хиляди петстотин и двадесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Гоце Делчев по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1944/09.06.2017 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-15-РС/2017 г.: Разрешавам Предоставянето на сума в размер на 6 480,00 лв. (шест хиляди четиристотин и осемдесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1780/26.05.2017 г.

Прочети още...