Съдържание

Посетители

В момента има 149  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1081/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в (част от 2.642 дка) от имот с № 033004 в землището на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1080/2016

инвестиционно предложение “Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.612.48.1.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.612.48 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „търговски обект - кафетерия“ в „игрална зала - казино, кафетерия - бар и букмейкърски пункт (пункт за залози)““

Прочети още...

Съобщение №1079/2016

инвестиционно предложение “Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.300.1954.1.54, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1954 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград от „за търговска дейност“ в „игрална зала - казино, кафетерия-бар, магазин и букмейкърски пункт (пункт за залози)““

Прочети още...

Съобщение №1078/2016

инвестиционно предложение „Изграждане на център за интегриран туризъм и отдих в УПИ ІІ-154, 1047, кв. 19 по плана на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1077/2016

инвестиционно предложение „Изграждане на соларна система на покрива на строяща се сграда в имот с номер 016082 в местността Езерото, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1076/2016

инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение за изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот с номер 056032 в местността Реката-корията, землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1075/2016

инвестиционно предложение “Укрепване на базова станция „Обесник“ BLG0174.А003, вкл. добавяне на ново оборудване, антени и промяна на контура на оградата в имот № 000478, землище на с. Горно Спанчево, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...