Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №4/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на два броя сгради за отдих и почивка (къщи) в поземлен имот с идентификатор 61813.781.578 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №3/2016

инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в поземлени имоти с идентификатори 20064.1.378 и 20064.1.377 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Доганово, община Белица, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №2/2016

инвестиционно предложение „Ремонт на уличното осветление на територията на община Благоевград - с. Зелен дол, с. Покровник, с. Логодаж и с. Падеж“

Прочети още...

Съобщение №1/2016

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.606.4 в местността Предел по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...