Съдържание

Посетители

В момента има 278  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №73/2016

инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща базова станция 2238, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 02676.501.1859.4 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение №72/2016

инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща базова станция 2501, находяща се на покрива на жилищна сграда с идентификатор 56126.601.523.1 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение №71/2016

инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща базова станция 2209, находяща се на покрива на жилищна сграда с идентификатор 04279.606.252.1 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение №70/2016

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в имот № 023001, местност „Махалата“, землище на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №69/2016

инвестиционно предложение „Промяна предназначението на шивашки цех, разположен в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2612 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във фитнес зала“

Прочети още...

Съобщение №68/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в имот № 013013, местност „Кръшлата“, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №67/2016

инвестиционно предложение “Поставяне на модулна бензиностанция за дизелово гориво с вместимост 10 м3 в имот № 001014,местност “Шопов гроб“, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...