Съдържание

Посетители

В момента има 288  гости и няма потребители и в сайта

Експертен екологичен съвет и предстоящи обществени обсъждания

Предстоящо обществено обсъждане на Доклад по ОВОС

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“-изграждане на необходимата инфраструктура за осигуряване на туристическо обслужване в поземлени имоти с идентификатори 49312.17.65, местност „Рупите“ и 49312.17.70, местност „Кожух“ по КК на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, в т.ч. осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп”.

Днес, 16.06.2022 г., във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), РИОСВ-Благоевград съобщава за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС и приложения към него за инвестиционно предложение „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“-изграждане на необходимата инфраструктура за осигуряване на туристическо обслужване в поземлени имоти с идентификатори 49312.17.65, местност „Рупите“ и 49312.17.70, местност „Кожух“ по КК на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, в т.ч. осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп” с възложител Община Петрич

Срещите ще се проведат, в следния ред, дата и час:

  • в гр. Петрич, срещата ще се проведе на 17.07.2023 г., (понеделник) от 9:30 часа, в сградата на Общинска администрация Петрич – заседателна зала, адрес: ул.”Цар Борис III“ №24, гр. Петрич;
  • в с. Рупите, срещата ще се проведе на 17.07.2023 г., (понеделник) от 11:30 часа, в сградата на Кметството на с. Рупите;
  • в с. Старчево, срещата ще се проведе на 17.07.2023 г., (понеделник) от 13:30 часа, в сградата на Кметството на с. Старчево.

Докладът по ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 17.30 часа в сградата на РИОСВ-Благоевград, сградата на Община Петрич, сградите на Кметствата на с. Рупите и с.Старчево и на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ срещу №46 - офис „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД.

Докладът по ОВОС и приложенията към него, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: http://www.riosvbl.org/index.php/2013-10-16-16-09-59/public-vote  и Доклад по оценка за съвместимост (ДОСВ): http://www.riosvbl.org/index.php/priroda/services-natura-2,  и на интернет страницата на „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД на адрес: https://www.multi-ecoconsult.com/bg/obyavi 

Писмени становища, могат да се представят в Общинска администрация Петрич, и Кметствата на с. Рупите и с. Старчево, и РИОСВ-Благоевград, на посочените по-горе адреси или на срещата за обществено обсъждане.

Лице за контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителя:

- инж. Катя Стоянова – старши експерт в Дирекция „Строителство, техническа инфраструктура и благоустрояване“, Община Петрич, Ръководител проект;
телефон за връзка: +359 884 779 677,
електронна поща:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

- Димитър Сотиров (Ръководител експертен колектив ДОВОС),
телефон за връзка:+359 899 914 040;
електронна поща:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Документи:

Обява РИОСВ - ТУК

Обява - ТУК