Съдържание

Посетители

В момента има 239  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

img15467906


 

Списък на административните услуги съгласно Интегрираната информационна система на държавната администрация

 

 

 

723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

719 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

3042 Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци