Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-329-0/09.01.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-329-0/09.01.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ЕКО ХИТИНГ 2012" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ № 01-РД-266-1 от 07.07.2014 г.

Решение № 01-РД-266-2 от 08.12.2014 г.: Прекратявам действието на Регистрационен документ № 01-РД-266-1 от 07.07.2014 г. на „ИВКОЛЕКТ" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ № 01-РД-238-1 от 21.0.2014 г.

Решение № 01-РД-238-2 от 08.12.2014 г.: Прекратявам действието на Регистрационен документ № 01-РД-238-1 от 21.02.2014 г. на „ИВКОЛЕКТ" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-323-0/01.12.2014 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-323-0/01.12.2014 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ВЕКО - 2010 В" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Регистрационен документ № 01-РД-314-1 от 09.02.2014 г.

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Регистрационен документ № 01-РД-314-1 от 09.02.2014 г. на "ВЕГА - ТЕКСТ" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ № 01-РД-147-1 от 20.10.2014 г.

Решение № 01-РД-147-1 от 20.10.2014 г.: Прекратявам действието на Регистрационен документ № 01-РД-147-0 от 17.06.2011 г. на „ЕМ ДИ 09" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ № 01-РД-255-1 от 13.10.2014 г.

Решение № 01-РД-155-1 от 13.10.2014 г.: Прекратявам действието на Регистрационен документ № 01-РД-255-0 от 07.08.2013 г. на „ЕМАЙЛ 2К" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението