Съдържание

Посетители

В момента има 199  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-4 за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-4-ПР/26.11.2012 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „РЕ ПАК" АД - гр. София

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение изх. №3342(3)/02.11.2012

РЕШЕНИЕ: на основание чл. 78, ал. 10,т. 2 от Закон за управление на отпадъците и във връзка със заявление №  3342 от 21.09.2012  г. отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „АЛБРЕК“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-14-ПР за отказ за издаване на разрешение за дейности по отпадъците

Решение : № 01-ДО-14 от 01.11.2011 г. за отказ от издаване на разрешение за дейности с отпадъците на „ПАЛАДИА” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-1/2011

Решение : ПРЕКРАТЯВАМ производството по Заявление – вх. № 1612/05.05.2011 год. по описа на РИОСВ-Благоевград за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 1 на “ТИТАН - 1” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-1-ПР за прекратяване на действие на разрешение за дейности по отпадъците

Решение : ПРЕКРАТЯВАМ ДЕЙСТВИЕТО на Решение №  01-ДО-107-00 от 02.10.2006 г. на МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-2-ПР за прекратяване на действие на разрешение за дейности по отпадъците

Решение: ПРЕКРАТЯВАМ ДЕЙСТВИЕТО на Решение №  16-ДО-02-00 от 22.04.2008 г. на „ЛАЙВ МОТОРС” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-146-2 за отказ за изменение и допълнение на разрешение за дейности по отпадъците

Решение : №  01-ДО-146-02 за отказ за изменение и допълнение на разрешение за дейности по отпадъците № 01- ДО-146-0 от 06.12.2007 г. на “Струма метал” АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението