Съдържание

Посетители

В момента има 497  гости и няма потребители и в сайта

Решения по оценка на съвместимостта

1-ДОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 1- ДОС/2009 г. по оценка на съвместимостта

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност около 2 МWp

местоположение: имот № 054001, местност “Реката”, землище на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, защитена зона “Рупите Струмешница” с код BG 0001023

тук може да изтеглите пълния текст на решението

2-ДОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 2- ДОС/2008 г. по оценка на съвместимостта

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на жилищни сгради - ниско строителство в част от имот № 016083 на площ от 21,986 дка, целия с площ от 32,143 дка, м. “Езерото”, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград

Местоположение: поземлен имот № 016083, с площ 32,143 дка, землище на с. Гайтаниново с ЕКАТТЕ 14341, община Хаджидимово, област Благоевград по скица с № Ф00120/22.01.2008г., собственост на “Натура” ООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението

1-ДОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 1 - ДОС/2008 г. по оценка на съвместимостта

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в имоти № 002305, № 002309, № 002396 от землището на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград

Местоположение: поземлени имоти № 002305, м. “Мулковото” , с площ 6,266 дка, № 002309, м. «Папарица», с площ 23,482 дка, № 002396, м. «Папарище» , с площ 11,056 дка в землището на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград

 тук може да изтеглите пълния текст на решението