Съдържание

Посетители

В момента има 502  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №733/2014

Инвестиционно предложение за „Газификация на котелна централа, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.619.43 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №732/2014

Инвестиционно предложение за „Промяна в схемата на изграждане на МВЕЦ „Белица" на р. Белишка, землище на гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №731/2014

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. в гори, собственост на наследниците на Владимир Иванов Дървенски – имот с номер 001030 в землището на с. Фролош, общ. Кочериново, обл. Кюстендил

Прочети още...

Съобщение №730/2014

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. в гори, собственост на наследниците на Владимир Иванов Дървенски – имот с номер 000976 в землището на с. Фролош, общ. Кочериново, обл. Кюстендил

Прочети още...

Съобщение №729/2014

Инвестиционно предложение „Изграждане на външен водопровод до имот с номер 022037 в местността „Капсиди", землище на с. Чучулигово, община Петрич"

Прочети още...

Съобщение №728/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.7.83 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №727/2014

Инвестиционно предложение "Промяна предназначението на магазин, разположен в УПИ VIII, кв. 20 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград в дрогерия"

Прочети още...