Съдържание

Посетители

В момента има 321  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

Работа при нас

Съобщение във връзка с конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“
Извлечение от протокол № 6 от проведен конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“
Извлечение от протокол за провеждане на конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“
Извлечение от протокол за провеждане на конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: Старши експерт в дирекция “Превантивна дейност”, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Младши експерт", дирекция „Административни, финансови и правни дейности“
Съобщение във връзка с конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“
Конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“
Конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“
Конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“