Съдържание

Посетители

В момента има 489  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

Работа при нас

Извлечение от протокол за крайно класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“
Извлечение от протокол за провеждане на конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция в дирекция „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: Младши експерт в дирекция “Превантивна дейност”, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“
Конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“