Съдържание

Посетители

В момента има 56  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2014 г.

БД-01-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-01-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Интегриран план за обновяване и развитие на населените места (ИПОРНМ) в община Рила, област Кюстендил 2012 – 2020 г.", при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Рила с адрес: гр. Рила, пл. „Възраждане" № 1, БУЛСТАТ 000261598

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Архив решения по преценяване ЕO

Архив 2013

Архив 2012

Архив 2011

Архив 2010

Архив 2009

Архив 2008