Съдържание

Посетители

В момента има 99  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение № 01-РД-243-1/23.01.2019 г. за прекратяване на регистрация и действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и дейстието на регистрационен документ на ЕТ "Веселинка Апостолова - ВЕСНА"

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-291-1/11.10.2018 г. за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци

Решение: Прекратявам  действието на Решение  №01-ДО-291-0  от 28.12.2017 г. на „ПЕТРОЛ СЪРВИС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-452-1/28.08.2018 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: Отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-295-2/12.07.2018 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-295-1  от 25.02.2015 г. на „Екобултрон“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-388-2/06.06.2018 г. за отказ изменение и допълнение на регистрационен документ

Решение: Отказвам изменение и допълнение на регистрационен документ на „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-485-0/31.05.2018 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: Отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „УЛТРАХИМ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-424-1/18.04.2018 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-424-0  от 07.11.2016 г. на „Глобал логистик груп“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението