Съдържание

Посетители

В момента има 395  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-51-РС/12.08.2021 г.:

Предоставянето на сума в размер на 171 332,40 лв. (сто седемдесет и една хиляди триста тридесет и два лева и четиридесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2691/09.08.2021 г.

 

Пълния текст на решението: ТУК