Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Заповед №2/2021 г.: Разрешавам намаляване размера на дължимите отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата, за отчетната 2021 година, на Община Петрич, с Булстат: 000024916, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №24, представлявана от Димитър Петров Бръчков – кмет,

Пълния текст на заповедта: ТУК