Съдържание

Посетители

В момента има 35  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-27-РС/2019 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 41 400,00 лв. (четиресет и една хиляди и четристотин лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №3005/16.09.2019 г.

Пълния текст на решението: ТУК