Съдържание

Посетители

В момента има 56  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-26-РС/2019 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 35 226,00 лв. (тридесет и пет хиляди двеста двадесет и шест лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Банско по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2098(2)/09.08.2019 г.

Пълния текст на решението: ТУК