Съдържание

Посетители

В момента има 50  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-25-РС/2019 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 166 139,68 лв. (сто шестедесет и шест хиляди сто тридесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1991/11.06.2019 г.

Пълния текст на решението: ТУК