Съдържание

Посетители

В момента има 44  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-24-РС/2018 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 1 459 549,79 лв. (един милион четиристотин петдесет и девет хиляди петстотин четиридесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4192/03.12.2018 г.

Пълния текст на решението: ТУК