Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-23-РС/2018 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 90 828,14 лв. (деветдесет хиляди осемстотин двадесет и осем лева и четиринадесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4191/03.12.2018 г.

Пълния текст на решението: ТУК