Съдържание

Посетители

В момента има 42  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-22-РС/2018 г.: Предоставянето на сума в размер на 786 894,11 лв. (седемстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и четири лева и единадесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №3663/22.10.2018 г.

Пълния текст на решението: ТУК