Съдържание

Посетители

В момента има 948  гости и няма потребители и в сайта

Профил на купувача

Вътрешни правила

От ТУК може да изтеглите Вътрешните правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществените поръчки в РИОСВ – Благоевград

 

Профил на купувача в Националната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки /ЦАИС ЕОП/