Съдържание

Посетители

В момента има 135  гости и няма потребители и в сайта

Обществени обсъждания

Обществен достъп до процедура за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград

Уведомление

с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград

 

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград (РИОСВ - Благоевград) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт - заповед за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ - Благоевград мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, пощенски код - 2700, ул. „Свобода“ №1, в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Като част от настоящото уведомление е публикуван проектът на заповед за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград.

 

Приложение:

Проект на заповед за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ - ТУК

 

Публикувано на 06.10.2023 г.