Съдържание

Посетители

В момента има 469  гости и няма потребители и в сайта

Обществени обсъждания

Обществен достъп до процедура за намаляване площта и промяна в режимите на дейност на природна забележителност (ПЗ) „Мелнишки пирамиди“

Уведомление
с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за намаляване площта и промяна в режимите на дейност на природна забележителност (ПЗ) „Мелнишки пирамиди“, община Сандански, област Благоевград

 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 42, ал. 5, чл. 42, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, т. 3 и т. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград (РИОСВ – Благоевград) уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт - Заповед за намаляване площта и промяна в режимите на дейност на природна забележителност (ПЗ) „Мелнишки пирамиди“, община Сандански, област Благоевград.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на директора на РИОСВ - Благоевград мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за намаляване площта и промяна в режимите на дейност на ПЗ „Мелнишки пирамиди“, община Сандански, област Благоевград. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, п. к. 2700, ул. „Свобода“ № 1 или на имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

Като част от настоящото уведомление е публикуван проекта на заповед за намаляване площта и промяна в режимите на дейност на ПЗ „Мелнишки пирамиди“, община Сандански, област Благоевград, както и схема визуализираща местоположението и обхвата на поземлени имоти с идентификатори 47754.2.145 и 47754.2.4 по КККР на гр. Мелник, в границите на ПЗ „Мелнишки пирамиди“.

 

            Проект на заповед - ТУК

Схема - ТУК

 

Публикувано на 19.04.2023 г.