Съдържание

Посетители

В момента има 159  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2010 г.

месец февруари 2010 г.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2010 ГОДИНА

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

19.02.2010 година

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

По ската на река Брезнишка, срещу МВЕЦ и хотел “Бриони” се изсипват трици. Замърсявания с отпадъци има и на още три места – в района на гробищния парк, при старото общинско депо и местността “Бански поток", общ. Кресна

РИОСВ-Благоевград,

Община Кресна

Извръшена е проверка на 05.03.2010 г.  от специалисти от  община Кресна. Проверена е фирма “Авея” ЕООД, извършваща дървообработваща дейност и вероятен причинител на замърсяването на река Брезнишка срещу МВЕЦ и хотел “Бриони”. Установено е, че от два месеца фирмата не работи. По думите на управителя, отпадъчните трици от дейността на обекта се събират в чували, а изрезките се връзват на сноп и се предевет на лица за огрев. С писмо на ОбА – Кресна управителя на “Авея” ЕООД е предупреден да не допуска нерегламентирано замърсяване на ската на река Брезнишка.

Обхода на останалите площи визирани в сигнала е показал, че в района на старото общинско депо - м. “Подински скат” и в м. “Бански поток” няма съществени замърсявания. В района на гробищния парк е установено нерегламентирано замърсяване. Същото предстои да бъде почистено, за което екоинспекцията ще бъде уведомена допълнително.

ОбА – Кресна периодично извършва проверки с цел недопускане на нерегламентирани замърсявания