Съдържание

Посетители

В момента има 249  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2010 г.

месец декември 2010 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 29.11.2010 електронна поща разрушаване на ПЗ "Пещера в м. "Бойчова скала", с. Логодаж, общ. Благоевград РИОСВ-Благоевград

На 30.11.2010 г. е извършена проверка на място. Сигналът е основателен. Предприети са мерки за ограничаване на достъпа до пещерата като с тази цел се планира поставяне на специално съоръжение. Община Благоевград е уведомена за статута на пещерата, с оглед бъдещи инвестиционни намерения в района.

2 11.12.2010 зелен телефон Разкомплектоване на излезли от употреба МПС в района гр. Разлог

РИОСВ-Благоевград

Община Разлог

Извършена е проверка на място от служители в общинска администрация Разлог. Установено е, че сигналът е неоснователен. РИОСВ е извършил проверка в района на обект, експлоатиран от ЕТ “Металика – Мария Костова” - гр. Разлог. При проверката на територията на обекта и на улицата пред него не е установено наличие или извършване на разкомплектоване на излезли от употреба МПС.

3 21.12.2010 зелен телефон замърсяване на открито дере в района на кв. Струмско, гр. Благоевград с отпадъци и отпадъчни води

РИОСВ-Благоевград

Община Благоевград

Извършена е проверка по сигнал за замърсяване на открито дере кв. „Струмско”, гр. Благоевград в района на ж.п. прелеза. Вследствие на високи води при проливните дъждове в началото на месец декември се е получило затлачване със земни маси и отпадъци. Към момента е осигурена проводимостта на дерето. Сигналът  е от компетентността на община Благоевград