Съдържание

Посетители

В момента има 56  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2010 г.

месец септември 2010 г.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

03.09.2010 година

зелен телефон

Замърсяване на атмосферния въздух и прах от дейността на "Агромах"

РИОСВ - Благоевград

 

На 03.09.2010 г. е извръшена проверка на място. Сигналът е основателен. Пътят не се оросява, а транспортните средства не са покрити с платнища. Съставен е акт за установяване на административно нарушение.

2 20.08.2010 година зелен телефон Висок шум при миене на автомобили от пароструйка на съседна автомивка на бензиностанция "Шел" - Гоце Делчев РИОСВ-Благоемград Извършен е анализ на нивото на шума в мястото на въздействие. Сигналът е неоснователен. Резултатите показват, че измерените нива на шум не превишават нормите за производствено складови зони и територии.

 

извършват дейности с отпадъци, без да притежава разрешение издадено по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците.