Съдържание

Посетители

В момента има 127  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2011 г.

месец септември 2011 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

29.08.2011

електронна поща

Гърмен, замърсяване от дейност разкомплектоване на ИУМПС от площадка собственост на Иван Ценкин

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на място съвместно с ОбА Гърмен. Провереното дружество притежава разрешение с дейности с отпадъци. При проверката не са констатирани замърсявания с масла извън рамките на обекта, както и отпадъци извън границите му. По отношение спазване изискванията на ЗУО са дадени предписания. Жалбоподателят е уведомен за резултатите от проверката.

2 01.09.2011 електронна поща Благоевград, замърсяване от свинарник в района на с. Падеш

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на място. Констатирано е незначително замърсяване с оборски тор.  Дадени са предписания за недопускане на замърсяване с оборски тор и преустановяване на заустването на отпадъчни води в поливната вада.