Съдържание

Посетители

В момента има 445  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2011 г.

месец май-юли 2011 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАЙ - ЮЛИ 2011 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 29.06.2011 зелен телефон Сигнал за  палене на гуми в землището на с. Брежани, община Симитли

РИОСВ-Благоевград

На 04.07.2011г. е извършена проверка в района на рудник на „Мина Пирин", с. Брежани. Констатирано е, че терените са почистени. В момента на проверката не е установено наличие на отпадъци от горене на гуми. Съставени са предупредителни протоколи на "Ники метал"ЕООД и "Мина Пирин", с. Брежани.

2 16.07.2011 зелен телефон Неправомерно бране на липов цвят и нерегламентирани пунктове за изкупуване на билки в с. Баня

РИОСВ-Благоевград

При проверка на място на 12.07.2011 г.  се установи че в с. Баня, общ. Разлог функционират три билкозаготвителни пунктове без да са уведомили за дейността си РИОСВ и без да се спазват изисквания на Закона за лечебните растения. За извършените нарушения са съставени 3 бр. АУАН.

3 30.06.2011 електронна поща При разклона на с. Кръстилци, общ. Сандански от старото сметище на община Сандански е изземван материал, вследствие на което се разнася миризма. Разкопаният участък е на 200 м. от реката

РИОСВ-Благоевград

Съвместно с община Сандански е извършена проверка на място. Сигналът е основателен. Закритото депо за неопасни отпадъци на община Санданска в м. "Мотулица" е разровено, с цел изваждане на материали за скрап. Изкопите са в дълбочина 5-6 м и обхващат цялото депо. Изкопите се извършват с механизация и доизземване на ръка. Същите представляват опасност  за хората, влизащи в тях. Дадени са предписания на кмета на Община Сандански за незабавно ограничаване на достъпа на хора и техника до депото. До края на м. август общината трябва да  зарие и подравни изкопите.

4 01.07.2011 електронна поща Извършване на ремонт на МПС и търговска дейност с масла. Обработените маса се изгарят през зимата и замърсянат околната среда. РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на място. На посоченото в сигнала място е разположен автосервиз. Фирмата не провела процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците. Дадени са предписания със срок за привеждане на дейността в съответствие със ЗУО.