Съдържание

Посетители

В момента има 369  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2011 г.

месец март-април 2011 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАРТ-АПРИЛ 2011 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 17.03.2011 зелен телефон Сигнал за предстоящо преминаване на камиони през ГКПП "Кулата", превозващи скрап без разрешитерно за дейността

РИОСВ-Благоевград

ГКПП"Кулата"

Сигналът веднага е препратен до ГКПП "Кулата".

2 11.04.2011 електронна поща Унищожаване на гора  от елша в района на с. Влахи

РИОСВ-Благоевград

РДГ-Благоевград

Извършена е съвместна проверка с РДГ-Благоевград и Община Кресна на 13.04.2011 г. В района е извършена дейност по ремонт и рехабилитация на съществуващ камионен път между с. Влахи и махала Въчковци. При почистването и подравняването са отсечени 10 бр. дървета от елша в рамките на пътя.  Извън обсега на трасето са отсечени още 20 бр. дървета. За незаконно отсечените дървета в горския фонд на директора на "Държавно горско стопанство- Кресна" е разпоредено да предприеме мерки за откриване на нарушителите както и да се потърси отговорност от съответните служители за занижената охрана и контрол.

3 29.04.2011 зелен телефон Сигнал за бедстваща птица в района на гр. Кресна

РИОСВ-Благоевград

Във връзка с получен сигнал за бедстваща птица в района на гр. Кресна експери на РИОСВ извършиха незабавна проверка  и взеха ранен екземпляр от Мишелов. Същият е изпратен в Спасителен център гр. Стара Загора за последващо лечение.

4 18.04.2011 електронна поща Незаконна дейност на обект автомивка в общински терен РИОСВ-Благоевград

На 28.04.2011 е извършена проверка на място. Сигналът е основателен. Дадено е предписание да се преустанови измиването на автомобили извън имота, собственост на дружеството. За целта да се използва единствено отреденото място в работното помещение.