Съдържание

Посетители

В момента има 473  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2011 г.

месец януари 2011 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2011 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1
05.01.2011
зелен телефон Замърсяване с дим и пушек от района на "ЗПП" АД - гр. Благоевград РИОСВ-Благоевград

Извършена е незабавно проверка на място. Установен е източникът на замърсяване - "Мебелфаб"АД - гр. Благоевград. Повреда на ел-двигател, задвижващ шнек, който подава автоматично отпадъчна дървесина (трици) в горивната камера е довела до нарушаване на горивния процес. Дадено е предписание в 3-дневен срок да бъде отстранена повредата. Предписанието е изпълнено и замърсяването на атмосферния въздух преустановено.

2 11.01.2011 зелен телефон Hезаконна търговия с черни и цветни метали в гр. Симитли

РИОСВ-Благоевград

МИЕТ

На 17 януари съвместно с представител на ОбА Симитли е извършена проверка на място. Сигналът е основателен. При проверката се установи, че лицето Павел Кипров Павлов извършва изкупуване на отпадъци без наличие на лиценз за ТДОЧЦМ. Дадени са предписания за предаване на отпадъците. Констативният протокол е изпратен до МИЕТ за предприемане на действия по компетентност.  

3 12.01.2011 зелен телефон В с. Горно Краище, общ. Белица се предлага за продан защитен вид - Обикновен мишелов

РИОСВ-Благоевград

Извършена е съвместна проверка с Икономическа полиция – Благоевград за неправомерно притежаване и продажба на Обикновен мишелов. Сигналът е основателен. Съставени 1 бр. акта  за извършено нарушение и иззет екземпляр.

4 25.01.2011 електронна поща Замърсяване на околната среда с отпадъци в района на община Кресна

РИОСВ-Благоевград

Община Кресна

Извършена е проверка на територията на община Кресна относно замърсяване на терени с отпадъци. Сигналът е основателен. Дадени са предписания на кмета на община Кресна и предстои последващ контрол.