Съдържание

Посетители

В момента има 1009  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2019 г.

месец август 2019 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АВГУСТ 2019 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 05.08.2019 Сигнал срещу дейността на цех за производство на пелети в с. Боровец, община Кочериново зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

От Об.А - гр. Кочериново за обекта е представено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 5/30.05.2018 г. за строеж пета категория, издадено от гл. архитект на Общината. Извършена е проверка на място на 04.09.2019 г. Установено е, че проверяваното дружество ЕТ "Росен Ганчев - Ива", извършва дейности с отпадъци без необходимия по ЗУО регистрационен документ. Стартирано е административно наказателно производство и са дадени предписания.
2 05.08.2019 Сигнал за депониране на отпадъци на депо с преустановена експлоатация на гр. Симитли, м. "Джоов андък" и образуване от тази дейност на нерегламентирано замърсяване с отпадъци край пътя в района на депото електронна поща РИОСВ - Благоевград Община Симитли Извършена е проверка на място и по документи на 14.08.2019 г. Извършен е оглед на територията на депото, както и проверка по документи в ОбА. – гр. Симитли. Констатирано е наличие на отпадъци на купчини на територията на депото, както и разпилени край пътя. За констатираните замърсявания в района на депото на кмета на община Симитли е дадено предписание за почистването им в срок .
3 07.08.2019 Сигнал за незаконно събиране на защитен вид костенурка в района на пътя София - Гоце Делчев, на около 30 км преди гр. Гоце Делчев от лице с автомобил, рег. хххххх електронна поща РИОСВ - Благоевград Сигналът е изпратен до Окръжна прокуратура Благоевград.
4 08.08.2019 Сигнал за палене на гуми в ромската махала "Кремиковци" с. Гърмен зелен телефон Община Гърмен До кмета на община Гърмен е изпратено писмо, изх. № 422/12.08.2019 г. с което РИОСВ – Благоевград информира, че посоченият в жалбата проблем е свързан с изпълнение на задълженията на кмета по чл. 19 от ЗУО. Община Гърмен следва да извърши проверка на място и да упражни превантивен контрол за недопускане на проблема с изгаряне на излезли от употреба гуми в ромската махала на с. Гърмен.