Съдържание

Посетители

В момента има 234  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2019 г.

месец май 2019 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ май 2019 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 20.05.2019 Сигнал от Община Кочериново за намерен ранен щъркел в бедстващо състояние зелен телефон РИОСВ - Благоевград Птицата е настанена в спасителен център на СНЦ "Зелени Балкани" - Стара Загора с разпореждане за настаняване № 2/21.05.2019 г.
2 22.05.2019 Сигнал относно лоши условия за животните в Зоопарк - Благоевград. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Благоевград

 

При проверката на място е установено, че клетките на животните в зоопарка се почистват всяка сутрин по определен график за дейността от всички служители, произтичащ от длъжностните им характеристики. Храненето се извършва ежедневно по определени хранителни дажби. Към момента на проверката , в помещението за съхранение на храната има достатъчно количество от нея. За помещението в което към момента се намират два екземпляра от вида американски бизон, Община Благоевград има изготвен проект за обновяване и разширяване на въпросното заграждение, изграждането на което предстои.
3 23.05.2019 Сигнал относно унищожено находище на Daracunculus vulgarus, вид защитен по ЗБР, в границите на ПЗ "Кожуха" електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Извършена е проверка на място, в териториалния обхват на ПЗ "Кожуха", землище на с. Рупите, община Петрич с цел изясняване на обстоятелствата изнесени в сигнала. Установено е, че в обхвата на ПЗ "Кожуха" не са налични унищожени екземпляри от защитения растителен вид Обикновен дракункулус от дивата флора. Унищожени екземпляри от защитения вид са налични в прилежащата територия на жп. линията Благоевград - Петрич, в местността Рупите. Местоположението на унищожените екземпляри съвпада с установеното такова при проверка на място от служители на РИОСВ - Благоевград, на 08.04.2019 г. Съобразено с констатациите от извършените проверки РИОСВ - Благоевград е приела, че са налице данни за евентуално извършено престъпление по чл. 278г от Наказателния кодекс и е сигнализирала Окръжна прокуратура гр. Благоевград чрез писмено подаден сигнал.