Съдържание

Посетители

В момента има 229  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2018 г.

месец септември 2018 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 28.08.2018 Сигнал за замърсяване с битови отпадъци на река Рилска в землищата селата Бараково, Пороминово и Стоб, община Кочериново. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на място на 11.09.2018 г. Направен обход по течението на реката в землището на селата Бараково, Пороминово и Стоб, общ. Кочерино, като не са установени замърсени с отпадъци участъци. Сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Кочериново се извършва от "Милица - 72" ЕООД, въз основа на сключен договор и по утвърден от общината график. Към момента на проверката не са установени препълнени съдове за смет в посочените населени места. За описаните обстоятелства е изпратен писмен отговор до подателя на сигнала.
2 04.09.2018 Сигнал за нерегламентирано замърсяване с отпадъци отстрани на пътя за с. Делвино, община Благоевград електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Благоевград

Извършена проверка на 21.09.2018 г. Установени са замърсени участъци от пътя и терен в близост до него (Делвинско дере). Замърсяването е с отпадъци от различен произход, основно битови и строителни. На кмета на община Благоевград е дадено предписание да почисти нерегламентираното замърсяване в срок. Подателят на сигнала е информиран за резилтатите от проверката и поставените предписания.
 3  04.09.2018 Сигнал за нанесена щета от мечка в овощна градина в м. Синаница зелен телефон

 РИОСВ - Благоевград

 ТП ДГС - Струмяни

Със заповед № РД-07-246/04.09.2018 г. на директора на ТП "ДГС - Струмяни", е назначена комисия и извършена проверка на мястото на щетата. От събраните доказателства е определено недвусмислено, че щетата върху овощната градина на лицето е причинена от кафява мечка. Изготвено е предложение до министъра на околната среда и водите за изплащане на обезщетение на лицето.
4 12.092018 Сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух и околната среда от в района на индустриална зона на Благоевград, зад ЗИИУ електронна поща РИОСВ - Благоевград

До подателя на сигнала е изпратен писмен отговор относно извършения от инспекцията контрол върху дейността на инсталацията за производство на електроенергия чрез индиректно изгаряне на биомаса, експлоатирана от "Рубин 08" ООД, гр. Благоевград.