Съдържание

Посетители

В момента има 233  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2018 г.

месец юли 2018 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮЛИ 2018 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 24.04.2018 Сигнал и публикация под заглавие „Ферма изхвърля тор в река Бистрица“ зелен телефон РИОСВ - Благоевград На 18.05.2018 г. е извършена съвместна проверка на място от представители на РИОСВ Благоевград, Община Благоевград, БД „ЗБР“, РЗИ и ОД БХ Благоевград. При огледа на района е установено, че е допуснато нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, в резултат на което са оформени незаконни замърсявания. Във връзка със задълженията по Закона за управление на отпадъците, на кмета на община Благоевград ще бъде дадено предписание за почистване на замърсените терени.
При извършения оглед са идентифицирани три обекти замърсители: животновъден обект собственост на С. М. К. гр. Благоевград; животновъден обект собственост на „Мелниклийски -3“ СД гр. Благоевград; животновъден обект, със собственик „Диди“ ЕООД гр. Благоевград
На собствениците на обектите са дадени предписания за предприемане на неотложни мерки за недопускане замърсяване на водите на р. Благоевградска Бистрица с отпадъчни води, предстои съставяне на АУАН за неизпълнение на изискванията на ЗВ.
 2  05.07.2018 Сигнал за бедстващи, изоставени в гнездо млади щъркели в с. Кулата, община Петрич зелен телефон  РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място на 05.07.2018 г. съвместно със служители на ЧЕЗ "Електроразпределение", гр. Петрич. Установено е, че птиците не са изоставени и продължават да бъдат хранени от единия родител, с оглед на което са оставени в гнездото.
3 06.07.2018 Сигнал за бедстващ щъркел в района на гр. Гоце Делчев зелен телефон РИОСВ - Благоевград

Съвместно с регионален координатор на БДЗП - Г. Делчев и с Разпореждане № 5/06.07.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е организирано транспортиране на птицата до спасителен център на СНЦ "Зелени Балкани", гр. Стара Загора.

4 13.07.2018 Сигнал за паднал от гнездото щъркел при буря в гр. Хаджидимово зелен телефон РИОСВ - Благоевград Съвместно с регионален координатор на БДЗП - Г. Делчев и с Разпореждане № 6/13.07.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е организирано транспортиране на птицата до спасителен център на СНЦ "Зелени Балкани", гр. Стара Загора.
5 14.07.2018 г. Сигнал за ранена граблива птица в бетонов център, в с. Абланица, община Хаджидимово зелен телефон РИОСВ - Благоевград Съвместно с регионален координатор на БДЗП - Г. Делчев и с Разпореждане № 7/13.07.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за настаняване в спасителен центъ, е организирано транспортиране на птицата до ветеринарна клиника "Добро хрумване", гр. София
6 15.07.2018 Сигнал от ПБЗН - Благоевград: Намерен ранен щъркел в района на с. Бело поле, община Благоевград и прибран в сградата на пожарната 112 РИОСВ - Благоевград Птицата е прибрана в сградата на ПБЗН - Благоевград с цел транспортирането и до спасителен център. По време на престоя птицата е умряла и на 16.07.2018 г. е загробена от служител на инспекцията в трупна яма, в землище на с. Бучино, община Благоевград.
7 16.07.2018 Сигнал от дежурен телефон на ПБЗН - Благоевгра: Ранен щъркел е прибран в базата на ПБЗН - Разлог 112 РИОСВ - Благоевград  Установено е, че птицата е с ранено крило. Взета е и е изпратена за лечение във ветеринарна клиника "Добро хрумване", гр. София
8 17.07.2018 Извършено в НП "Пирин" неправомерно почистване на пътеки от хижа Моравица до връх Пирин електронна поща ДНП "Пирин" Препратено по компетентност.
9 24.07.2018 с. Баня, община Разлог: В стопанския двор на селото, в цех за дограма е забелязан ранен щъркел зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място. Установено е, че щъркелът е млад екземпляр, в момент на разлитане, не е ранен и е в добро здравословно състояние. Освободен е в природата.