Съдържание

Посетители

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

ЕТ “ИВАН ДИМИТРОВ - СЕЛЕКТ“ - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ “ИВАН ДИМИТРОВ - СЕЛЕКТ“ - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 371/19.09.2019 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 01.10.2019 г. е извършeна проверка на място и по документи на обект, стопанисван от ЕТ „ИВАН ДИМИТРОВ - СЕЛЕКТ“, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Едноличният търговец не осъществява дейност. Ползваният на по-ранен етап обект, разположен в гр. Гоце Делчев е освободен. От страна на едноличния търговец е оформена писмена декларация, че от 2012 г. не извършва търговска или производствена дейност.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 37-14/01.10.2019 год., в който е отразено, че фирмата не извършва дейност.