Съдържание

Посетители

В момента има 107  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„ЕКСИ ТРЕЙД“ ЕООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за резултати от извършена проверка на „ЕКСИ ТРЕЙД“ ЕООД - гр. Разлог

 

На основание Заповед № 92/06.03.2019 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 19.03.2019 г. е извършeна проверка на място и по документи на обект, стопанисван от „ЕКСИ ТРЕЙД“ ЕООД, находящ се в гр. Разлог, общ. Разлог.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Проверяваният обект е цех за производство на пелети. За производството на пелети се ползва трупна и отпадъчна дървесина. Производственият процес най-общо включва: раздробяване до чипс на дървесината, изсушаване на чипса и фино смилане, палетизиране и пакетиране на готовата продукция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
При извършената проверка на място е установено, че се извършва производствена дейност и обектът не е въведен в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съставен е Констативен протокол №10-14/19.03.2019 год.
Уведомен е кметът на община Разлог за предприемане на действия по компетентност по реда на ЗУТ.