Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Сий Прайд” ЕООД - с. Чучулигово

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Сий Прайд” ЕООД - с. Чучулигово

 

На основание заповед №333/18.09.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.09.2017 г. се извърши проверка на място на „Цех за преработка на миди“, находящ се в с. Чучулигово, общ. Петрич.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компоненти „Атмосферен въздух“ и „Води“, и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При посещение на място в с. Чучулигово, общ. Петрич е установено, че обект „Цех за преработка на миди“ не работи. Посетен е адресът на седалище и управление на дружеството- гр. Петрич, ул. „България“ №3, на който се помещава счетоводна къща „Рошков инвестмънт“. Същата обслужва счетоводно дружеството. Представя се Договор за наем на недвижим имот, съгл. който цехът е отдаден под наем на „Сий Кингдом“ ООД, от 13.07.2017 г.
Обектът се проверява за първи път от РИОСВ- Благоевград за спазване на нормативните изисквания по околна среда.
При проверката е съставен Констативен протокол №45-06/26.09.2017 г.