Съдържание

Посетители

В момента има 7  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„ФИЛ МЕТАЛ” ЕООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ФИЛ МЕТАЛ” ЕООД - гр. Разлог

На основание Заповед № 243/17.07.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.07.2015 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „Фил Метал” ЕООД, находяща се в град Разлог, ул. “Иларион Макариополски” № 64. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството, съгласно НКИД е производство на метални конструкции и части от тях. При посещението на място на обекта се установи, че той не извършва дейност.
По време на извършването на текущия контрол беше съставен Констативен протокол № 69-13/23.07.2015 г.