Съдържание

Посетители

В момента има 56  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Ферари концепт” ЕАД - с. Коларово

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Ферари концепт” ЕАД - с. Коларово

На основание заповед №53/08.03.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.03.2013 г. се извърши проверка на място на обувна фабрика, находяща се с. Коларово, общ.Петрич.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При извършената проверка на място е установено, че обекта не работи. Направена е справка в кметство с. Коларово, общ. Петрич. Според кмета на с. Коларово, обувната фабрика е преустановила дейност преди 5 месеца.

Обектът се проверява за първи път от РИОСВ- Благоевград за спазване на нормативните изисквания на ЗООС и произтичащите от него закони и подзаконови нормативни актове.