Съдържание

Посетители

В момента има 22  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“НОВО - ТЕХ” ООД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “НОВО - ТЕХ” ООД , гр. Петрич

На основание заповед № 205/25.07.2013 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 02.08.20 г. беше извършена проверка на място на обект на “НОВО - ТЕХ” ООД, находящ се в с. Ново Делчево, общ. Сандански. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Обекта - „Оловен цех за производство на шнурове и кабели с оловен пълнеж“ не работи. Административните и производствени помещения са заключени.