Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

"ПИРИН ОРАНОВО” ЕООД – гр. Симитли

Д О К Л А Д

за извършена проверка на Пирин Ораново” ЕООД – гр. Симитли

На основание заповед № 177 / 04.07.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.07.2013 г. беше започната проверка на място на „рудник Ораново“, находящ се в гр. Симитли, кв.“Ораново“ собственост на “Пирин Ораново“ ЕООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката трябва да се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Двадесет минути след започване на плановата проверка е подаден сигнал за възникнала авария – срутване и затрупване на галерия, в която има миньори. Проверката е преустановена.